Hulpmiddel in de gezinnen

“Psalm 119: 89, 90a: Voor eeuwig, HEERE, staat Uw Woord vast in de hemel. Uw trouw duurt van generatie op generatie.” Deze Bijbelwoorden zijn een krachtige aanmoediging om  Bijbelteksten aan  kinderen aan te leren. De vastheid van Gods Woord en Zijn trouw door de generaties heen. Wat mooi dat deze  memoriseerplanner helpt om dit elke dag in de gezinnen in praktijk te brengen.