Homepage

Bijbelzaadjes

Memoriseren met kinderen

MEMORISEREN

“U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken…”

DEUTERONOMIUM 6:7

Deze opdracht gaf God het volk van Israël, maar ook ons. We mogen met een onvoorwaardelijke, oprechte toewijding God liefhebben en Zijn Woord in ons leven integreren. Dat Woord moet leidend zijn in de manier waarop wij ons leven leiden. Herhaal Zijn Woord steeds opnieuw voor jezelf en houd dit voor aan je kinderen, of de kinderen van de gemeente!

De meeste kinderen zijn goed in memoriseren, een ander woord voor ‘iets uit het hoofd leren’. Ze zijn daar vaak veel beter in dan volwassenen. Daarom is het zo goed om die aanleg bij kinderen te benutten. We mogen hen kennis van God bijbrengen door Zijn Woord in hun gedachten te brengen. Belangrijk is dat deze kennis een leven lang meegaat.

Daarom willen we de Bijbelteksten niet alleen ‘leren’, maar door middel van verwerkingen en herhaalopties ‘verbinden’ en ‘naleven’. Onze wens is dat deze planner een vaste plaats mag krijgen in je huis, op club of in de klas, om zo te zaaien in de harten van ‘onze kinderen’.
Video afspelen

Wij zijn ervan overtuigd dat het goed is om de Bijbel niet alleen te lezen, maar ook tekst(gedeelten) te memoriseren. Calvijn zegt in zijn commentaar bij 2 Timotheüs 3:16: ‘ Voor het Woord van God dienen we hetzelfde ontzag te hebben als voor God Zelf, want het is afkomstig van Hem alleen, en niets menselijks is ermee gemengd.’ Memoriseren is waardevol omdat het gaat om Zijn Woord! Dat is levendmakend en krachtig (Hebreeën 4: 12). Als je dat echt gelooft, dan wil je niets liever dan die schat bij je dragen in je geheugen en laten meedragen in het geheugen van (je) kind(eren).

Onze wens is dat deze planner een vaste plaats mag krijgen in je huis, op club of in de klas, om zo te zaaien in de harten van ‘onze kinderen’.

Planner

Wanneer je iets wilt laten groeien is er zaad nodig. Zo zijn Bijbelteksten als zaadjes uit Gods Woord. Dit Woord is rijp om gezaaid te worden. Hier kunnen en moeten wij mee aan de slag: zaaien en planten, maar ook de grond vruchtbaar maken en begieten. Daarna mogen we het in gebed voor de Heere neerleggen en loslaten. Het is God Zelf die voor de groei zorgt (1 Korinthe 3:6 en 7).

Heb je wel eens een papaverbol gezien? Zo’n bol zit vol met zaadjes. Wanneer deze ‘zaaddoos’ rijp is, ontstaan er aan de bovenzijde openingen en is het zaad klaar om uitgestrooid te worden. Dit beeld willen we meegeven met dit product.

Gods Woord is eigenlijk ook zo’n bol vol met kostbare zaadjes.. Hoe wonderlijk is het dat Gods Woord zo van het papier komt en precies de situatie kan verwoorden waarin je zelf zit. Je bewaart echt een schat in je hart, als je deze Bijbelzaadjes uit je hoofd leert. Het Woord zal terugkomen in je gedachten op de momenten dat je dat nodig hebt.

Wij zijn allemaal anders, maar Gods Woord is en blijft hetzelfde. We mogen, passend bij leeftijd en niveau, aan de slag met deze Bijbelzaadjes. Zorg voor de verbinding tussen de Bijbel en jouw unieke kind(eren)! Sluit aan bij zijn of haar beleving. Maak je, als gezin of als groep, de Bijbelteksten eigen op een manier die bij jou als ouder, leidinggevende of onderwijzer past.

INHOUD

60 Bijbelteksten

 • De Bijbeltekstkaarten zijn aan beide zijden bedrukt
 • Aan de voorkant van iedere kaart staat de te leren Bijbeltekst
 • Op de achterkant een uitleg en toepassing van de Bijbeltekst en een verdieping voor kinderen van 3-6 of 7-12 jaar

Werkvormen

 • Bij de planner zijn er 36 werkvormen voor het aanleren van teksten
 • Op losse tabs, zodat je ze los kunt invoegen bij de te leren tekst
 • Verschillende categorieën in leeftijd en vorm, zodat je kunt afwisselen

Beloonopties

 • Standaard twee vellen met 80 stickers in het pakket
 • Beloningskaarten worden beschikbaar gesteld via digipakket
 • Extra stickervellen bij te bestellen

AANBEVELINGEN

Verdient alle aanbeveling
Ik ben echt onder de indruk van de opzet en inhoud van deze planner. Er is heel goed over nagedacht en er is veel liefdewerk aan besteed. Daar mogen we heel dankbaar voor zijn. Niets is zo goed als het aanleren van Bijbelgedeelten. Het is als het planten van allerlei zaadjes in het kinderhart. Wordt het Woord van de Heere in 1 Petrus 1:23 immers niet een ‘zaad van de wedergeboorte’ genoemd? Als u de dienst van de Heere serieus neemt en daarom ook de opvoeding van de kinderen, dan ziet u ook de grote waarde in van het kennen van de Bijbelwoorden. Ik beveel deze methode van harte aan, met het gebed om het werk van de Heere Jezus in de harten van onze lieve kinderen
Ds. K. Hoefnagel
Emeritus-predikant CGK
Hulpmiddel in de gezinnen
"Psalm 119: 89, 90a: Voor eeuwig, HEERE, staat Uw Woord vast in de hemel. Uw trouw duurt van generatie op generatie." Deze Bijbelwoorden zijn een krachtige aanmoediging om  Bijbelteksten aan  kinderen aan te leren. De vastheid van Gods Woord en Zijn trouw door de generaties heen. Wat mooi dat deze  memoriseerplanner helpt om dit elke dag in de gezinnen in praktijk te brengen.
Elsbeth ten Brinke
Moeder van zes kinderen
Begin er jong mee
Kijk naar Paulus en Silas. Ze kenden Gods Woord en de Psalmen en konden zo Gode lofzingen op het moment dat ze geen Bijbel hadden. Begin er jong mee, dan blijft het je het beste bij.
Ds. D. Breure
Predikant Hervormde Gemeente Kockengen
Bijzonder initiatief
Wat een bijzonder iniatief! Het memoriseren van Bijbelteksten is een geschenk dat je je kinderen meegeeft voor het leven! Als we Gods Woord uit het hoofd kennen kunnen we het op elk moment in ons dagelijks leven gebruiken. Deze memoriseerplanner is een heel waardevol hulpmiddel daarvoor.
Elise Pater
Moeder en schrijfster elkedagnieuw.nl

Digipakket

Na het bestellen ontvang je een email met daarin een link naar het digipakket, met daarin:
 • Praktische invulling voor het uitprinten van teksten met of zonder uitleg, ook handig in het gebruik met grote groepen
 • Beloningskaarten voor verschillende leeftijdscategorieën
 • Printables voor bijvoorbeeld vlaggenlijnen voor het herhalen van Bijbelteksten

Heb je aanvullende tips voor het digipakket? Geef het door, zo kunnen we elkaar dienstbaar zijn.

Staat deze mooie kalender binnenkort bij jou thuis?

De memoriseerplanner kost €16,95. De planner is beschikbaar in SV of HSV uitvoering. 

Bestellen kan via de webshop van Goed in Vorm. 

Contact

De memoriseerplanner is een product van Evangeliestek.

Heb je vragen over dit product? Stuur ons een email of neem contact op via de website van Evangeliestek.

2021 © Evangeliestek

Samenwerking voor Toerusting, Evangelisatie en Kinderwerk

info@evangeliestek.nl | www.evangeliestek.nl | 06-29432663