Verdient alle aanbeveling

Ik ben echt onder de indruk van de opzet en inhoud van deze planner. Er is heel goed over nagedacht en er is veel liefdewerk aan besteed. Daar mogen we heel dankbaar voor zijn. Niets is zo goed als het aanleren van Bijbelgedeelten. Het is als het planten van allerlei zaadjes in het kinderhart. Wordt het Woord van de Heere in 1 Petrus 1:23 immers niet een ‘zaad van de wedergeboorte’ genoemd?

Als u de dienst van de Heere serieus neemt en daarom ook de opvoeding van de kinderen, dan ziet u ook de grote waarde in van het kennen van de Bijbelwoorden. Ik beveel deze methode van harte aan, met het gebed om het werk van de Heere Jezus in de harten van onze lieve kinderen