Bijzonder initiatief

Wat een bijzonder iniatief! Het memoriseren van Bijbelteksten is een geschenk dat je je kinderen meegeeft voor het leven! Als we Gods Woord uit het hoofd kennen kunnen we het op elk moment in ons dagelijks leven gebruiken. Deze memoriseerplanner is een heel waardevol hulpmiddel daarvoor.